Đăng ký
0,9997
62,0453
62,0639
0,0712
1,0714
3,4049
0,0712
0,3913


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0714
Tất cả các bid: 216 với số tiền 63183,45 WMZ;
348 với số tiền  173077,83 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
244,00 229,54 3h,   -0,78%  1,0630
245,51 231,12 5h,   -0,85%  1,0623
100,00 94,14 20h,   -0,86%  1,0622
3 185,70 3 000,00 338h,   -0,89%  1,0619
21,20 20,00 863h,   -1,06%  1,0600
10,45 9,86 216h,   -1,08%  1,0598
4,80 4,53 678h,   -1,10%  1,0596
66,96 63,47 79h,   -1,53%  1,0550
100,00 94,83 79h,   -1,58%  1,0545
811,55 769,98 45m,   -1,62%  1,0540
2 714,66 2 576,07 6h,   -1,64%  1,0538
142,10 134,85 1125h,   -1,64%  1,0538
95,64 90,78 8297h,   -1,67%  1,0535
100,00 95,00 19823h,   -1,75%  1,0526
1,00 0,95 12597h,   -1,75%  1,0526
0,20 0,19 12597h,   -1,75%  1,0526
204,02 193,90 18h,   -1,79%  1,0522
2 100,00 2 000,00 6192h,   -2,00%  1,0500
10,50 10,00 1564h,   -2,00%  1,0500
9 428,26 8 980,15 12m,   -2,00%  1,0500
0,21 0,20 331h,   -2,00%  1,0500
10,00 9,53 18737h,   -2,06%  1,0493
129,13 123,08 17549h,   -2,07%  1,0492
1 045,00 1 000,00 1794h,   -2,46%  1,0450
1,87 1,79 18605h,   -2,49%  1,0447
4,00 3,83 19923h,   -2,52%  1,0444
250,00 240,14 1006h,   -2,83%  1,0411
307,00 295,20 12597h,   -2,93%  1,0400
73,49 70,70 20213h,   -2,98%  1,0395
15,00 14,50 17404h,   -3,44%  1,0345
0,62 0,60 15277h,   -3,56%  1,0333
250,00 242,21 1064h,   -3,66%  1,0322
50,00 48,58 12597h,   -3,94%  1,0292
0,71 0,69 18112h,   -3,96%  1,0290
0,36 0,35 12597h,   -3,99%  1,0286
38,52 37,50 20040h,   -4,13%  1,0272
8 467,34 8 245,54 11m,   -4,15%  1,0269
400,00 391,74 1605h,   -4,69%  1,0211
2,04 2,00 17265h,   -4,80%  1,0200
6,11 6,00 19986h,   -4,96%  1,0183
76,88 75,57 13577h,   -5,05%  1,0173
1,95 1,92 12597h,   -5,21%  1,0156
300,00 296,39 1652h,   -5,53%  1,0122
101,00 100,00 16279h,   -5,73%  1,0100
10,04 10,00 2309h,   -6,29%  1,0040
1 001,95 999,16 173h,   -6,40%  1,0028
0,72 0,72 18675h,   -6,66%  1,0000
8,70 8,70 20117h,   -6,66%  1,0000
80,00 80,00 20039h,   -6,66%  1,0000
0,02 0,02 19968h,   -6,66%  1,0000
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,0714  0,00%,   23m 24,17 22,56
1,0716  +0,02%,   1h 28,13 26,25
1,0719  +0,05%,   2m 1 651,94 1 541,13
1,0721  +0,07%,   3h 39,99 37,30
1,0723  +0,08%,   3h 40,03 37,33
1,0726  +0,11%,   20m 41,36 38,56
1,0728  +0,13%,   12m 40,67 37,91
1,0732  +0,17%,   10m 107,60 100,26
1,0738  +0,22%,   3h 268,45 250,00
1,0750  +0,34%,   26h 167,82 156,11
1,0760  +0,43%,   4h 107,60 100,00
1,0765  +0,48%,   1m 16 968,19 15 762,36
1,0767  +0,49%,   1m 3 260,93 3 028,63
1,0770  +0,52%,   26h 7 283,53 6 762,79
1,0800  +0,80%,   146h 31 477,88 29 146,18
1,0800  +0,80%,   236h 10,80 10,00
1,0821  +1,00%,   12m 3 873,37 3 579,49
1,0880  +1,55%,   483h 449,25 412,90
1,0881  +1,56%,   468h 5,56 5,11
1,0883  +1,58%,   236h 274,45 252,18
1,0888  +1,62%,   911h 689,32 633,10
1,0900  +1,74%,   1353h 10,90 10,00
1,0909  +1,82%,   1362h 0,84 0,77
1,0935  +2,06%,   962h 109,35 100,00
1,0980  +2,48%,   483h 4,48 4,08
1,1000  +2,67%,   1753h 98,96 89,96
1,1000  +2,67%,   984h 22,00 20,00
1,1000  +2,67%,   509h 11,00 10,00
1,1041  +3,05%,   126h 41,89 37,94
1,1070  +3,32%,   744h 110,70 100,00
1,1097  +3,57%,   1735h 8,80 7,93
1,1120  +3,79%,   461h 11,12 10,00
1,1158  +4,14%,   2516h 84,00 75,28
1,1284  +5,32%,   2660h 1,23 1,09
1,1351  +5,95%,   166h 2,10 1,85
1,1354  +5,97%,   1571h 31,12 27,41
1,1399  +6,39%,   2516h 60,62 53,18
1,1401  +6,41%,   1700h 114,92 100,80
1,1422  +6,61%,   8h 20,56 18,00
1,1440  +6,78%,   456h 114,40 100,00
1,1445  +6,82%,   8h 22,10 19,31
1,1450  +6,87%,   381h 2,29 2,00
1,1458  +6,94%,   2790h 1,10 0,96
1,1467  +7,03%,   381h 3,44 3,00
1,1484  +7,19%,   2802h 1,47 1,28
1,1487  +7,21%,   102h 229,74 200,00
1,1500  +7,34%,   1700h 231,84 201,60
1,1500  +7,34%,   2377h 3 422,40 2 976,00
1,1560  +7,90%,   5h 10 928,75 9 453,87
1,1600  +8,27%,   1700h 350,79 302,40

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.